Håkan Jönsson

Söndagen 24 september 2023 klockan 19.00

Hembygdshallen

Templaregatan 5

KvidingeHåkan Jönsson


Perspektiv på ålderism

 

 

Presentation

Är ålderism ett problem för äldre i samhället? Vad kan vi i så fall göra åt saken? Under föredraget presenteras olika definitioner av ålderism och fenomenets förekomst i olika sammanhang. Publiken bjuds också in till en diskussion om för- och nackdelar med åldersgränser och ålderstänkande.

 

 

Lite om Håkan Jönsson

Håkan Jönson är professor i socialt arbete vid Lunds universitet. Hans forskning handlar om olika aspekter av äldreomsorg, äldres sociala problem och ålderism som problem för äldre.