Hem

Presentation

2021 fick Skåne sitt första vargrevir. Nu finns det tre revir. I södra Sverige har vargetableringen gått väldigt fort de senaste åren. Vad styr detta? Vad behöver vi göra för att anpassa oss? Hur tror vi att framtiden ser ut? Om detta och mycket annat kring vargstammen berättar Nils Carlsson, Länsstyrelsen, kl 19.00 Söndagen 28 april.


Lite om Nils Carlsson

Nils Carlsson är chef på länsstyrelsens art- och naturenhet som ansvarar för vilt- och rovdjursfrågor, främmande invasiva arter och åtgärdsprogram för hotade arter. Nils har arbetat med de stora rovdjuren i 18 år. Nils arbetar också som guide på fartyg i Svalbard