Styrelse
KFF

Styrelse:Ordförande: Ove Persson

perove.persson@telia.com


Kassör: Birgitta Göransson

birgitta.goransson@telia.com


Föreståndare: Sven Berlin

sven.j.berlin@telia.com


Sekreterare: Vakant


Ulf Söderström

ulf.soderstrom@telia.com